Skip links

Jaka jest prawidłowa dawka CBD?

 • Dawkowanie
 • Badania naukowe
 • Czynniki wpływające na dawkowanie
 • Bezpieczne dawkowanie
 • Efekty uboczne
 • Podsumowanie

Kannabidiol (CBD) jest dostępny w wielu formach, w tym w olejkach, tabletkach i kremach. Idealna dawka różni się w zależności od formy i sposobu użycia. Niewiele jest jednak badań, więc lekarze nie są jeszcze w stanie potwierdzić bezpiecznej, CBD dawkowanie dla każdego zastosowania.

CBD jest aktywnym składnikiem roślin konopi indyjskich. Produkty zawierające CBD mogą przynieść pewne korzyści zdrowotne, ale mogą również stwarzać zagrożenia.

Rynek CBD rozwija się w szybkim tempie, a badania naukowe są coraz szersze. Jednak nadal istnieje zamieszanie dotyczące przepisów, sposobu stosowania CBD oraz jego bezpieczeństwa i skuteczności.

Produkty CBD są legalne, choć ich status prawny różni się w zależności od kraju. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie kontroluje wszystkich produktów CBD. W rezultacie jakość i ilość CBD na dawkę oraz bezpieczeństwo produktów mogą się drastycznie różnić i trudno jest obliczyć optymalną dawkę.

W tym artykule przyjrzymy się dawkom CBD, w tym badaniom nad tym, które dawki są bezpieczne i skuteczne, a także możliwym zagrożeniom związanym ze stosowaniem produktów CBD.

Czy CBD jest legalne? Produkty CBD pochodzące z konopi, zawierające mniej niż 0,2% THC, są legalne w większości krajów europejskich (0,3% w Austrii i Luksemburgu). Z drugiej strony, produkty CBD na bazie konopi są nielegalne w większości krajów europejskich. Sprawdź lokalne przepisy, zwłaszcza podczas podróży. Należy również pamiętać, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie zatwierdził produktów CBD wydawanych bez recepty, które mogą być nieprawidłowo oznakowane.

Zastosowanie i dawkowanie

 

Zastosowanie i dawkowanieDo tej pory Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła tylko jeden produkt pochodny konopi, o nazwie Epidyolex, który jest dostępny wyłącznie na receptę. Zatwierdzenie to obejmuje leczenie napadów u osób z ciężkimi odmianami padaczki zwanymi zespołem Lennoxa-Gastauta i zespołem Dravet.

Dawkowanie Epidyolex, formy oleju CBD, jest następujące:

 • Dawkę CBD początkowa wynosi 2,5 miligrama na kilogram masy ciała (mg/kg) dwa razy dziennie, co daje całkowitą dawkę 5 mg/kg dziennie.
 • Po 1 tygodniu można zwiększyć dawka CBD do 5 mg/kg dwa razy na dobę, co daje całkowitą dawkę 10 mg/kg na dobę.

Wszystkie inne produkty zawierające CBD nie podlegają przepisom EMA, więc nie ma oficjalnych wytycznych dotyczących ich dawkowania. Niektórzy producenci reklamują produkty CBD z nieudowodnionymi roszczeniami medycznymi, a jakość i bezpieczeństwo tych produktów może się różnić.

Przed użyciem jakichkolwiek innych produktów CBD, dana osoba powinna porozmawiać ze swoim lekarzem na temat odpowiedniego dawkowania.

Dawka, którą przyjmuje dana osoba, zależy od metody podawania, której używa, oraz od konkretnego produktu. Metody podawania obejmują:

 • roztwory olej CBD ( kropli oleju cbd)
 • kapsułki CBD
 • tabletki, które osoba umieszcza pod językiem (podjęzykowo)
 • aerozole do nosa

Od niedawna dostępna jest szersza gama produktów zawierających CBD. Należą do nich produkty spożywcze, suplementy diety, kosmetyki, olej CBD i produkty zdrowotne dla zwierząt.

Badania nad terapią CBD są wciąż w początkowej fazie, a naukowcy muszą przeprowadzić jeszcze wiele badań, aby określić korzyści i zagrożenia związane z produktami CBD. Co ważne, badacze muszą wypracować idealną dawka CBD, która będzie zarówno bezpieczna, jak i skuteczna dla każdego schorzenia.

Jako terapia, olej CBD zyskał wysoki poziom zainteresowania badawczego. Omówiliśmy dotychczasowe badania dotyczące roli olej konopny w następujących stanach:

 • lęk
 • fibromialgia
 • migreny
 • menopauza
 • utrata wagi
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • depresja
 • rak

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), badania sugerują, że olej konopny może mieć również korzyści terapeutycznew przypadku następujących schorzeń:

 • choroba Alzheimera
 • choroba Parkinsona
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Huntingtona
 • niedotlenienie-uszkodzenie niedokrwienne
 • ból
 • psychoza
 • mdłości
 • choroby zapalne
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • zakażenie
 • nieswoiste zapalenie jelit
 • choroby układu sercowo-naczyniowego
 • powikłania cukrzycowe

Badania w zakresie dawkowania

Badania w zakresie dawkowania

Ponieważ Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła stosowanie olejku CBD tylko w przypadku określonych form padaczki, lekarze niewiele wiedzą o tym, jaką dawkę powinni przyjmować ludzie, którzy stosują ją z innych powodów. Jak w przypadku każdego leku, odpowiednia dawka to taka, która zapewnia efekt terapeutyczny i jest dobrze tolerowana.

W badaniach klinicznych naukowcy stosowali różne doustne dawka CBD, w zakresie od 100–800 mg dziennie.

W niektórych badaniach stosuje się nawet większe dawki. Według przeglądu, osoba zgłosiła poprawę w psychozie po zażywaniu 1200 mg dziennie przez kilka tygodni. W innym badaniu osoby ze schizofrenią zgłaszały korzyści po przyjmowaniu zwiększonej dawki 40-1,280 mg dziennie przez 4 tygodnie.

W badaniu nad działaniem olej CBD u osób z chorobą Parkinsona i psychozą, sześciu uczestników wykazało znaczną poprawę objawów przy dawce 150 mg oleju CBD dziennie.

Poniższa tabela zawiera listę metod podawania i stężenie CBD, które naukowcy wykorzystali do zbadania jego efektów terapeutycznych w różnych stanach chorobowych.

Schorzenie Dawka CBD Forma
Lęk 300–600 mg

Zaufane źródło

doustna
choroba jelit 5 mg dwa razy dziennie podjęzykowo (krople oliwy z oliwek)
cukrzyca typu 2 100 mg dwa razy dziennie doustna
ból spowodowany chorobą nowotworową 50–600 mg dziennie doustna
choroba Parkinsona 75–300 mg dziennie

Zaufane źródło

doustna
choroba Huntingtona Do 12 rozpyleń dziennie

Zaufane źródło

Sativex aerozol do nosa (zawiera CBD i THC w stężeniu 1:1)

Aby dowiedzieć się, czy produkt CBD jest bezpieczny i określić skuteczną dawkę należy skonsultować się z lekarzem.

Czynniki wpływające na dawkowanie

Czynniki wpływające na dawkowanie

Kilka czynników może wpływać na olej CBD dawkę, którą ludzie mogą przyjmować. W zależności od stanu medycznego lub powodu, dla którego dana osoba przyjmuje CBD, będzie potrzebowała innej dawki.

Niektórzy ludzie potrzebują wysokich dawkować olej CBD, aby kontrolować epilepsję, podczas gdy mniejsze dawki mogą być skuteczne w przypadku lęku.

Innym czynnikiem, który ludzie powinni rozważyć przed użyciem olejek CBD, jest ich waga. W wielu badaniach klinicznych i podczas stosowania Epidyolex, lekarze obliczają dawkowania oleju CBD na kilogram masy ciała. Osoby, które ważą mniej, powinny zatem przyjmować niższe dawki olejki CBD niż osoby, które ważą więcej.

Alkohol i inne leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy mogą nasilać  działanie uspokajające olejek CBD. Osoby stosujące inne leki, które mogą powodować senność, powinny unikać CBD lub zmniejszyć jego dawkę. Przed zmieszaniem alkoholu i innych leków z olej CBD, osoba powinna zapytać swojego lekarza, czy jest to bezpieczne.

Należy również rozważyć dawkowanie w każdej formie stosowanie CBD. Kapsułka CBD ma określoną dozę, ale dawkowanie roztworów doustnych zależy od objętości. Na przykład roztwór CBD zawierający 25 mg na mililitr (ml) może dostarczyć 125 mg, jeśli dana osoba weźmie pełną łyżeczkę, co odpowiada 5 ml olejku CBD.

Jakie dawki są bezpieczne?

Jakie dawki są bezpieczne

Chociaż dane dotyczące ludzi pozostają ograniczone, jeśli chodzi o skutki przyjmowania czystego olejek CBD, naukowcy sugerują, że ma ono stosunkowo niską toksyczność.

U małp CBD nie wpływa na funkcje organizmu lub zachowanie, o ile zwierzęta nie otrzymują dawkę CBD większych niż 30 mg/kg doustnie każdego dnia przez 90 dni lub 150 mg/kg dożylnie.

W badaniu uzależnienia fizycznego u ludzi, naukowcy podawali ludziom 1500 mg dawkować olej CBD dziennie przez 4 tygodnie. Uczestnicy badania nie przeszli przez odstawienie po 28-dniowej próbie. W innym badaniu stwierdzono, że optymalna dawka CBD do 1500 mg dziennie  były dobrze tolerowane.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) również wskazuje, że ludzie zazwyczaj dobrze tolerują CBD. Olejek CBD nie powoduje „haju” i nie ma takiego samego potencjału nadużywania jak marihuana.

Możliwe skutki uboczne olej CBD

Możliwe skutki uboczne CBD

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania CBD są ograniczone. Dostępne dane wskazują na możliwe zagrożenia, które ludzie muszą rozważyć przed przyjęciem olejki CBD z jakiegokolwiek powodu.

Niektóre skutki uboczne olej CBD są zauważalne, w tym:

 • senność lub inne zmiany w zachowaniu czujności
 • problemy trawienne, takie jak biegunka i zmniejszony apetyt
 • zmiany nastroju, takie jak drażliwość i pobudzenie

Inne działania niepożądane mogą wystąpić bez uświadamiania sobie ich przyczyny, takie jak:

 • niewydolność wątroby
 • interakcje z innymi lekami
 • urazy powstałe w wyniku zmieszania alkoholu lub innych środków depresyjnych z CBD

Podsumowanie

Kilka czynników decyduje o tym, jaką dawkę CBD może przyjąć dana osoba, w tym zamierzone zastosowanie i waga danej osoby. Chociaż nadal brakuje dowodów, naukowcy zidentyfikowali niektóre leki, które wchodzą w interakcje z dawkowaniu CBD, co może również wpływać na dawkę, którą dana osoba może tolerować.

EMA zatwierdziła tylko jeden produkt CBD. Badania nad możliwymi zastosowaniami, dawkami, korzyściami i bezpieczeństwem olej CBD są w toku.

 

 

Odzyskanie radości

Odzyskanie radości to kwestia robienie kilku
prostych kroków każdego dnia.

Poznaj codzienny rytuał dostosowany do Twoich potrzeb dzięki biorąc 2 minuty quizie


Zostaw komentarz